ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร

นางสาวอรทัย  มุทาพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โทรศัพท์  095-7493666  E-mail orathai.por2556@gmail.com 

แผนที่โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม