รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf