สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565.pdf