เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย

O34 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร 2565.pdf

ประกาศเจตจำนง ภาษาอังกฤษ

O34 Direction of Ban Ladsaingam School 2022.pdf