แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาพัสดุ 2565.pdf